088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR): DGA beleggen in de bv, handig of niet?

Uw bedrijf overdragen aan een opvolger hoeft niet te betekenen dat u stopt met werken bij dit bedrijf. Misschien wilt u daarna nog advieswerkzaamheden blijven doen bij dit bedrijf, of de zojuist gestarte ondernemers begeleiden. Met de verkoopopbrengst van uw vroegere onderneming kunt u ook beleggen in de holding. Wat gebeurt er eigenlijk op fiscaal gebied met de holding als u zou komen te overlijden?

Belastingen bij overlijden DGA

Als u overlijdt en u bezit op dat moment een bv waarin u meer dan 5% van de aandelen heeft, dan betekent dit een voor de Belastingdienst een (fictieve) verkoop van uw aanmerkelijk belang aandelen. Dit is een moment voor de Belastingdienst om, naast erfbelasting, ook inkomstenbelasting te kunnen heffen. 

Die fictieve vervreemding leidt er toe dat u 25% belasting moet betalen over de werkelijke waarde van de aandelen, vermindert met uw oorspronkelijke verkrijgingsprijs. Dit is zeer ongewenst omdat er wél belasting moet worden betaald, maar er geen verkoopopbrengsten zijn als de erfgenamen besluiten om de bv voort te zetten. Deze heffing van inkomstenbelasting moeten uw erfgenamen betalen. De belastingschuld zorgt er voor dat uw erfgenamen een minder hoge erfenis ontvangen.

Doorschuifregeling belastingclaim

Onder voorwaarden kunnen de erfgenamen er echter ook voor kiezen om de belastingclaim door te schuiven. De erfgenamen betalen de aanmerkelijk belang-heffing van 25% dan bijvoorbeeld pas op het moment dat hij of zij de bedrijfsaandelen (zelf) overdragen en er geld voor ontvangen. Dit is de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting. Deze doorschuifregeling bestaat naast de doorschuifregeling in de schenk- en erfbelasting.

Ook de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting kan alleen worden benut voor zover er sprake is van een échte (materiële) onderneming. De doorschuifregeling geldt niet voor beleggingsvermogen. Het is dan ook slim om te kijken of vermogensbestanddelen kunnen worden aangemerkt als ondernemingsvermogen.

Wanneer een holding over een groot beleggingsvermogen beschikt, is de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling in de erfbelasting hierop niet van toepassing. Als het beleggingsvermogen niet liquide is (bijvoorbeeld bij beleggingspanden) dan kunnen er problemen ontstaan bij de betaling van de belastingschulden ondanks de aanwezigheid van een omvangrijk vermogen.

Check op uw fiscale situatie als ondernemer

Met een tijdige check van uw huwelijks voorwaarden, uw testament, de statuten  en vermogenspositie van zowel u, uw bedrijf en uw bv, kunt u ervoor zorgen dat uw onderneming goed wordt overdragen aan uw opvolgers. Hierdoor komen uw erfgenamen niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Wij helpen u hier graag bij. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl