088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Belastingverdrag Nederland-Noorwegen gewijzigd

Het belastingverdrag tussen Nederland en Noorwegen is gewijzigd. Beide landen hebben het wijzigingsprotocol op 23 april 2013 ondertekend. Het protocol verbetert volgens de staatssecretaris van Financiën het investeringsklimaat.

Een belangrijke wijziging ziet op de bronbelasting op dividend, die voor pensioenfondsen verlaagd is van 15% naar 0%.

Voor de verdragswijziging was aan de woonstaat het heffingsrecht over periodieke lijfrente-uitkeringen en pensioenuitkeringen toebedeeld. Voor pensioenuitkeringen op basis van een publiekrechtelijke regeling (overheidspensioen), sociale zekerheidspensioen en afkoopsommen van lijfrente en particulier pensioen was het heffingsrecht aan de bronstaat toegewezen. Door de verdragswijziging heeft de bronstaat nu tevens het heffingsrecht over periodieke lijfrente-uitkeringen en pensioenuitkeringen.

Indien diensten worden verricht in de ene staat door middel van een onderneming uit de andere staat, heeft het land waar de diensten worden verricht het heffingsrecht indien de activiteiten langer duren dan 6 maanden. De onderneming wordt dan geacht een vaste inrichting te hebben in de staat waar de diensten worden verricht. Onder het oude verdrag was dit niet in artikel 5 (vaste inrichting) geregeld.

Indien sprake is van dubbele belasting en Nederland en Noorwegen kunnen dit niet binnen twee jaar oplossen, dan kan dit voorgelegd worden aan een arbitragecommissie. Deze beslecht vervolgens het geschil.

Indien u vragen heeft over het bovenstaande, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl