088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Btw-vrijstelling bij uitvoer

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de btw-vrijstelling bij uitvoer niet van toepassing is op de diensten die werden verricht door L.Č. IK. De door belanghebbende verrichte dienst wordt namelijk niet rechtstreeks voor de afzender of de ontvanger van de goederen verricht.

Situatie Atek SIA – L.Č. IK

Atek SIA zorgt voor het vervoer van in doorvoer zijnde goederen van de haven van Riga naar Wit-Rusland. Atek schakelt daartoe L.Č. IK in, de belanghebbende in deze zaak. Het vervoer geschiedt met voertuigen die belanghebbende huurt van Atek. Hierbij fungeert Atek als vervoerder, en neemt L.Č. IK het besturen van de voertuigen, de reparaties, het bijtanken van brandstof, alsook de douaneformaliteiten aan de grensovergangen, het bewaken van de goederen, de levering aan de ontvanger en de voor het laden en lossen van de goederen noodzakelijke activiteiten voor haar rekening.

Verrichte diensten L.Č. IK worden niet gelijk gesteld aan doorvoer

Belanghebbende (L.Č. IK) was van mening dat zij diensten had verricht die met de doorvoer verband hielden en heeft hierop een btw-tarief van 0 % toegepast.

Bij belanghebbende vindt een belastingcontrole plaats met betrekking tot het tijdvak van januari 2008 tot en met december 2010. Na die controle berekende de belastingdienst een aan de overheid te betalen btw-naheffing, een boete en vertragingsrente.

De Letse Belastingdienst is namelijk van mening dat de door L.Č. IK verrichte diensten niet gelijk kunnen worden gesteld met diensten van expediteurs of vervoersagenten. De Letse Belastingdienst stelt dat er geen juridisch verband bestond met de afzender of de ontvanger van de vervoerde goederen en L.Č. IK. De Letse rechter stelt prejudiciële vragen in deze zaak.

Oordeel Hof van Justitie – geen btw-vrijstelling

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de btw-vrijstelling van art. 146 lid 1 onderdeel e Btw-richtlijn niet van toepassing is op de door L.Č. IK verrichte dienst. Het Hof van Justitie EU overweegt daarbij dat de dienst die belanghebbende verricht weliswaar verband houdt met het vervoer van goederen naar een derde land, maar dat L.Č. IK deze dienst niet rechtstreeks voor de afzender of de ontvanger van die goederen verricht maar voor zijn medecontractant,  te weten Atek, verricht. Bovendien zijn die diensten, zoals uit de verwijzingsbeslissing blijkt, verricht met wagens van ‘Atek’, die ten aanzien van de afzenders van die goederen als vervoerder heeft gehandeld.

Het Hof van Justitie concludeert dat de btw-vrijstelling niet van toepassing is op een dienst die verband houdt met het vervoer van goederen naar een derde land, wanneer die dienst niet rechtstreeks voor de afzender of de ontvanger van die goederen wordt verricht.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl