088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

Concurrentiebeding en de matiging van het boetebeding

Een concurrentiebeding beperkt de vrijheid van de werknemer. Om
die reden heeft de wetgever een aantal strenge regels verbonden aan de
geldigheid van een concurrentiebeding.

Regels

 • Een concurrentiebeding dient schriftelijk te worden overeengekomen,
 • Een concurrentiebeding kan alleen worden overeengekomen met meerderjarige
  werknemers,
 • Een concurrentiebeding kan onder omstandigheden door de
  rechter geheel of gedeeltelijk buiten werking worden gesteld.

Daarnaast is het van belang dat er een geografische beperking wordt
vastgesteld. Dat wil zeggen dat de werknemer wel zijn vak mag blijven
uitoefenen, maar niet binnen een bepaalde regio. De regio moet dus duidelijk
worden weergegeven.

Hoge boete
Vaak wordt een
boetebeding gekoppeld aan de overtreding van het concurrentiebeding. In de
meeste gevallen wordt een hoge boete overeengekomen om er voor te zorgen dat de
werknemer geen concurrerende activiteiten gaat verrichten. De boete kan door
de rechter worden gematigd.

Casus
Onlangs heeft
het Hof Den Haag de criteria voor matiging van een boete weergegeven. De casus
is als volgt: de werkneemster zegt haar arbeidsovereenkomst op en treedt
vervolgens bij een concurrent van de werkgever in dienst. In de
arbeidsovereenkomst van de werkneemster is een non-concurrentiebeding
opgenomen en een boetebeding. De werkgever vordert de betaling van reeds
vervallen en te vervallen boetes. De kantonrechter matigt enigszins de boete
waarna de werkneemster in hoger beroep gaat.

Het Hof Den Haag geeft aan
dat de rechter zijn bevoegdheid tot matiging pas kan gebruiken als de
toepassing van een boetebeding tot een buitensporig en onaanvaardbaar
resultaat leidt. Daarbij zal de rechter moeten letten op alle omstandigheden
van het geval, waaronder:

 • De aard van de overeenkomst;
 • De
  inhoud en de strekking van het beding;
 • De verhouding tussen werkelijke
  schade en de hoogte van de boete;
 • De omstandigheden waaronder het
  beding is ingeroepen.

In de bovenstaande casus is de boete
gematigd, omdat de toepassing van het boetebeding in de gegeven omstandigheden
tot een buitensporig en daarom onaanvaardbaar resultaat heeft geleid. Hierbij
benadrukken wij dat de boete is gematigd en niet op nihil is vastgesteld.

Matiging
De uitspraak van het Hof Den Haag geeft enige
duidelijkheid over de criteria voor matiging van een boete. Aan de hand van
voornoemde criteria is een betere inschatting te maken met betrekking tot de
inhoud van het concurrentiebeding, de hoogte van de boete en de kans om de
vordering toegewezen te krijgen.

Voor meer informatie over bovenstaande
en andere arbeidsrechtelijke
zaken
kunt u terecht bij de bedrijfsjuristen van Crowe Global.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl