088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Coronavirus: Nederlandse fiscale en financiële maatregelen voor bedrijven

De Nederlandse regering heeft een aantal maatregelen bekend gemaakt om de financieel-economische gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven te kunnen beperken. Hieronder leest u welke maatregelen op dit moment van toepassing zijn voor ondernemers.

Lees meer over het Coronavirus in onze hub

Uitstel van betaling voor belasting

Wanneer u kunt aantonen dat uw onderneming door het coronavirus in de betalingsproblemen is gekomen dan zal de Belastingdienst uitstel van betaling verlening voor de verschuldigde omzet-, inkomsten-, loon, vennootschapsbelasting, kansspelbelasting, accijns, verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurdersheffing, energiebelasting en andere milieubelastingen en vergelijkbare belastingen.

U kunt hiervoor schriftelijk, of online een verzoek indienen via een ‘eenvoudig formulier’ op de website van de Belastingdienst, nadat de eerste (naheffings)aanslag is ontvangen. Zodra het verzoek is ontvangen zet de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen stil. Het Ministerie van Financiën geeft daarnaast aan dat er een regeling wordt getroffen voor bedrijven die een zogenoemde g-rekening hebben. Bedrijven die veel werknemers inhuren via een uitzendbureau maken daar gebruik van.

Het uitstel van betaling geldt voor een periode van drie maanden. Deze periode kan worden verlengd met een nieuwe periode van drie maanden. Voor het verzoek voor de tweede termijn van bijzonder uitstel van betaling moet de aanvraag wel worden voorzien van een verklaring door een derde deskundige, zoals uw accountant of fiscaal dienstverlener. Als de belastingschuld lager is dan 20.000 zijn soepelere voorwaarden van toepassing en is een deskundigenverklaring niet nodig.

Als u uitstel van betaling krijgt dan hoeft u de boetes voor het niet op tijd betalen van de omzetbelasting of loonbelasting niet te betalen. Als u toch een boete heeft ontvangen, dan zal deze worden teruggedraaid.

Let op: Het blijft wel belangrijk dat u op tijd aangifte doet.

Vanaf 23 maart 2020 verlaagt de Belastingdienst de invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01%.  Dit geldt voor alle belastingschulden. Zodoende hoeft u niet bang te zijn voor de hoge invorderingsrente wanneer u vraagt om uitstel van betaling en dit uiteindelijk niet krijgt. U hoeft dan niet de 4% invorderingsrente te betalen die normaliter geldt.

Verzoek tot verlaging voorlopige aanslagen

Verwacht u een lagere winst, of zelfs verlies, van uw onderneming door de uitbraak van corona en betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt. Verlaag daarvoor uw inkomsten.

Verzoeken om uw voorlopige aanslag te wijzigen moeten elektronisch worden ingediend. Voor het aanpassen van voorlopige aanslagen zijn wij u graag van dienst.

De Belastingdienst verlaagt het tarief van de belastingrente voor alle belastingen tijdelijk naar 0,01%. Dit zal gelden voor alle belastingen waarvoor een belastingrente geldt, zoals de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting. De gaat in vanaf 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020.

Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

De werktijdverkorting-regeling (wtv-regeling) is inmiddels komen te vervallen. In plaats daarvan geldt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW).

Onder de NOW neemt de overheid de loonbetalingsverplichting over tot een maximaal percentage van 90%. De subsidie wordt aangevraagd voor 3 maanden en kan ten minste eenmaal met 3 maanden worden verlengd. Hiervoor is vereist dat een ondernemer aannemelijk maakt dat per 1 maart 2020 een minimaal omzetverlies van 20% is te verwachten.

Voorwaarde is wel dat voor de betrokken werknemers geen ontslag op economische gronden wordt aangevraagd gedurende de toepassing van de regeling. De nadere voorwaarden voor de NOW regeling in het kader van het noodpakket zijn op hoofdlijnen:

  1. Omzetverlies berekenen

Hoe bereken je je verlies in omzet ten gevolge van corona?
Vergelijk 1/4e deel van de jaaromzet 2019 met de omzet(verwachting) over maart-april-mei 2020. Is daarin een daling van meer dan 20% uit af te leiden, dan kom je in aanmerking.

Als deze periode niet representatief is (bijv. omdat jouw omzet sterk seizoensgebonden is), mag je ook de omzet(verwachting) uit de periode die 1 of 2 maanden later ligt, als uitgangspunt nemen.

  1. Hoe worden de loonkosten berekend?

Basis is het SV loon (socialeverzekeringsloon) uit de loonaangifte over januari 2020. Het UWV neemt deze gegevens automatisch over. Hier wordt een vaste opslag van 30% als werkgeverslasten bij opgeteld. Met als maximumloon EUR 9538,- per maand. Daarboven verstrekt het UWV geen compensatie.

De aanvraagprocedure van de NOW heeft een kortere doorlooptijd dan de wtv-regeling. De noodmaatregel geldt ook voor ook voor werknemers met een nul-urencontract.

Verruiming van de borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling is door de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat versneld geopend. Banken kunnen door deze maatregel vanaf 16 maart 2020 makkelijker en sneller krediet verruimen. Ondernemers kunnen hierdoor eerder en meer geld lenen.

Het kabinet schat in dat met deze eerste stap al direct € 300 miljoen aan extra financiering beschikbaar is voor ondernemers die getroffen worden door de coronaproblematiek. Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Ook van een aantal andere voorwaarden vindt versoepeling plaats.

Verzachting financiële en fiscale gevolgen door coronavirus

Deze fiscale en andere regelgeving biedt mogelijkheden om de financiële en fiscale gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten.

Wilt u weten welke maatregelen voor u en uw onderneming relevant zijn? Neem dan contact op met onze adviseurs. Zij volgen de ontwikkelingen op de voet en adviseren u graag.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 info@crowehorwath.nl