088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

De hoogte van de boete in de zin van WAADI is aangepast

Sinds 1 juli 2012 moeten alle werkgevers die tegen een vergoeding personeel ter beschikking stellen aan een andere werkgever zich registreren bij de Kamer van Koophandel. Een onderneming die verzuimd zich te registreren riskeert een hoge boete.

De boete voor het niet voldoen aan de registratieplicht bedroeg € 12.000 bij de eerste overtreding, € 24.000 bij de tweede overtreding en € 36.000 bij de derde overtreding. De boete werd opgelegd per ter beschikking gestelde persoon. Omdat de boete in de praktijk onevenredig hoog uitviel, is het besloten om de boete aan te passen. De nieuwe beleidsregel treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 juli 2012. De aangepaste boete wordt voortaan gestaffeld opgelegd wanneer:

Aantal ingeleende werknemers: Boete:
Minder dan 10 12.000
10 tot en met 29 24.000
30 of meer 48.000

Voor niet-geregistreerde zelfstandigen die hun activiteiten hebben ondergebracht in een BV en alleen zichzelf uitlenen aan andere ondernemingen, worden helemaal geen boetes meer opgelegd. Daarnaast kan de boete in bepaalde gevallen gehalveerd worden. Hiervan kan sprake zijn:

 • het bureau wel bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven, maar niet als uitzender;
 • de uitlener of inlener door bijzondere omstandigheden verminderd verwijtbaar is;
 • de inlener een natuurlijk persoon is.

Omdat deze beleidsregel met terugwerkende kracht wordt ingevoerd, worden de reeds opgelegde boetes bijgesteld.

Heeft u een boete opgelegd gekregen of wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met de bedrijfsjuristen van Crowe Global.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl