088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

De optimale juridische bedrijfsstructuur

Het is een vraag die elke ondernemer bezig houdt: wat is de optimale structuur voor mijn onderneming? De stelling ‘één bv is geen bv’ is ondertussen welbekend. Een werkmaatschappij waar u persoonlijk direct een belang in heeft schermt u in privé niet af van de risico’s en biedt ook geen mogelijkheid om kapitaal uit de werkmaatschappij veilig te stellen zonder daar direct belasting over te betalen. Daarom wordt er bijna altijd een holding vennootschap tussen de werkmaatschappij en de aandeelhouder geschoven. Maar naarmate de onderneming groter wordt zal dit wellicht niet langer voldoende zijn.

Geen standaard te adviseren structuur

Er is helaas geen standaard structuur die werkt voor elke onderneming. Elke onderneming werkt anders en kent andere risico’s. Over het algemeen hebben alle ondernemingen wel één ding gemeen: waar mogelijk wilt men de onderneming laten groeien. Om de groei te kunnen realiseren is een juiste structuur van groot belang.

Activiteiten splitsen in verschillende bv’s

Indien er verschillende activiteiten zijn binnen de onderneming kan het raadzaam zijn deze te splitsen over meerdere bv’s. Zo beïnvloeden de activiteiten die minder goed lopen niet de activiteiten die een stuk beter lopen. Tevens is, sinds de gewijzigde tarieven in de vennootschapsbelasting (vpb), het soms fiscaal rendabel om vennootschappen op te splitsen. In 2021 is de schijfgrens van het lage VPB tarief van 15% verhoogd met € 45.000 tot € 245.000. In 2022 wordt deze grens nog verder verhoogd tot € 395.000. Dit betekent dat in 2022 over de eerste € 395.000 winst slechts 15% belasting wordt betaald.

Waardevolle activa in een aparte vennootschap

Bezit de onderneming ook onroerend goed? Dan kan het raadzaam zijn dit onroerend goed in een aparte bv te plaatsen op een strategische plek in de structuur. Hierdoor is het onroerend goed veilig indien een andere vennootschap in slecht weer raakt. Ook worden delen van de onderneming hierdoor makkelijker verkoopbaar omdat het onroerend goed niet direct mee verkocht hoeft te worden.

Dit geldt niet alleen voor onroerend goed. Ook waardevolle machines of eventuele patenten kunt u veilig stellen door deze af te splitsen van de actieve werkmaatschappijen waar het ondernemersrisico ligt.

Groepsfinanciering

Indien de onderneming veel vermogen bezit maar er gelijktijdig ook veel werkkapitaal nodig is in de groep, kan het raadzaam zijn een beheerdersvennootschap op te richten die het vermogen beheert en de actieve werkmaatschappijen voorziet van werkkapitaal indien nodig. Het voordeel hiervan is dat de groep met eigen middelen wordt gefinancierd, niet elke werkmaatschappij apart financiering hoeft aan te vragen bij de bank en dat, indien mogelijk, de rentebaten ook weer ten goede komen van de groep.

Zoals reeds is aangegeven, er bestaat niet een algemene optimale structuur, welke structuur bij uw onderneming past hangt af van uw eigen wensen, uw toekomstvisie, het vakgebied van uw onderneming en de daarmee samenhangende (juridische) risico’s.

Meer weten?

Wilt u weten wat de optimale juridische structuur is voor uw onderneming? Of wilt u nagaan of de huidige structuur nog wel passend is? Neem dan contact op met onze adviseurs voor meer informatie.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl