088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

De outsourcingbeslissing nader belicht

In het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB) van maart 2013 is een artikel gepubliceerd van Rob Langenberg, één van onze organisatie adviseurs. Het artikel met de titel “De outsourcingbeslissing nader belicht” gaat in op het complexe outsourcingproces. In het artikel wordt een synthese gepresenteerd van een aantal raamwerken ter beheersing van de risico’s rondom outsourcing. Op basis van de elementen “tijdpad van de outsourcingbeslissing” en “objectiviteit van de criteria”, worden de raamwerken vergeleken. Resultaat van deze vergelijking is, dat kan worden bepaald welk raamwerk, in welke situatie het best kan worden gebruikt ter beheersing van de outsourcingrisico’s. Dit biedt praktisch bruikbare inzichten voor iedere organisatie die overweegt processen uit te besteden, of daar reeds een aanvang mee heeft gemaakt.

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van het artikel, dan is Rob graag bereid deze te beantwoorden.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl