088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Denk aan uw mededelingsplicht bij S&O-werk

Heeft u als ondernemer of werkgever in 2013 gebruik gemaakt van de WBSO en wellicht ook van de RDA, dan moet u vóór 31 maart aanstaande de in 2013 gerealiseerde S&O-uren en de kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk doorgeven. Doet u deze mededeling niet op tijd dan riskeert u een boete.

Doorgeven gerealiseerde uren
De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) en de RDA (Research en Development Aftrek) kennen een aantal verplichtingen, waaronder de plicht om binnen drie kalendermaanden na afloop van het aanvraagjaar de gerealiseerde S&O-uren en de eventuele kosten en uitgaven door te geven. Alle bedrijven en zelfstandigen die in 2013 een S&O-verklaring (en eventueel ook een RDA-beschikking) hebben ontvangen, krijgen in januari een brief van de nieuwe Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Agentschap NL).

In deze brief treft u informatie aan over hoe u de gerealiseerde uren en de eventuele kosten en uitgaven (wanneer u in 2013 ook gebruik heeft gemaakt van de RDA) kunt doorgeven. U moet dat doen via het e-loket. Dit is een elektronisch loket voor het digitaal afnemen van diensten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Tip
Houd bij de mededeling van de realisatie de volgende gegevens bij de hand: referentienummer(s) van de in 2013 afgegeven S&O-verklaring(en) en het wachtwoord waarmee u kunt inloggen op het e-loket. Dit wachtwoord ontvangt u, of heeft u mogelijk al ontvangen, in januari van de RVO.nl.

Afhankelijk van uw mededeling ontvangt u (indien nodig) een correctie van uw S&O-verklaring en/of RDA-beschikking. Daarin staat wat u verder wel of niet moet doen.

Wees op tijd
Doe de mededeling wel vóór 31 maart aanstaande, anders riskeert u een boete. Datzelfde geldt als u helemaal geen mededeling doet. Bovendien wordt uw S&O-verklaring en eventueel ook de RDA-beschikking dan op nul euro gesteld.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl