088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Echtscheiding: fiscale gevolgen van de woning

Als gevolg van de coronacrisis worden dit jaar 10.000 meer echtscheidingen verwacht, dan in voorgaande jaren. Doordat partners verplicht thuis moeten blijven lopen spanningen op en wordt de kans op ruzie en ontwrichtingen in de relatie vergroot. Bij een echtscheiding denken partners vaak aan een mediator of een advocaat. Terecht, maar het is ook heel zinvol om goed na te denken over de fiscale gevolgen van de woning bij een echtscheiding. Een recente uitspraak van Gerechtshof Den Haag maakte dat weer eens duidelijk.

Economisch eigendom overdracht woning

Een man en een vrouw besloten tot echtscheiding. Ze hadden een eigen woning waarvan ze beiden voor 50% eigenaar waren.

In de echtscheidingsconvenant was geregeld dat alle kosten en opbrengsten (inclusief waardeveranderingen) van de eigen woning per 1 januari 2014 voor rekening en risico van de vrouw zouden komen. In die situatie spreken we over een economisch eigendom: formeel is er nog niet overgedragen, maar de partijen handelen wel alsof een partij eigenaar is. Voorwaarde was wel dat de vrouw de woning voor 1 januari 2017 ook de juridische eigendom zou overnemen. Dit gebeurde ook.

In de aangifte wilde de vrouw alle inkomsten uit de eigen woning tot haar belastbaar inkomen rekenen, dus de volledige bijtelling van het eigen woningforfait én de aftrek van de hypotheekrente. Dit was per saldo een flinke aftrekpost.

Wel bijtelling maar geen aftrek van hypotheekrente

Kreeg de vrouw gelijk? Ja en nee. Het Hof concludeerde dat voor de toepassing van de bijtelling het hebben van de economische eigendom voldoende is, daarin kreeg de vrouw gelijk. Uiteraard was dat niet haar belang, ze wilde graag de aftrek van de hypotheekrente.

Daarin werd ze om geheel andere redenen teleurgesteld. Omdat ze de helft van de eigen woning had verworven na 1 januari 2013, moest de hypothecaire lening voor dit gedeelte voldoen aan de (nieuwe) eisen die vanaf die datum zijn gaan gelden. De belangrijkste eis daarbij is de aflossingseis: een lening voor de eigen woning moet in maximaal 30 jaar worden afgelost volgens een annuïteitenhypotheek. Bij een annuïteitenhypotheek wordt er (maandelijks) een vast bedrag betaald bestaande uit rente en aflossing, zodanig dat aan het einde van de looptijd de gehele schuld is afgelost.

De oude hypotheekschuld was overgenomen van de ex partner en voldeed dus niet aan de nieuwe voorwaarden. Een pijnlijke beslissing, die de vrouw zeker niet voor ogen stond bij het ondertekenen van de echtscheidingsconvenant: Wel de bijtelling, niet de aftrek.

Bij echtscheiding is het van belang om de zaken goed te regelen. Het is een goed idee om hierbij de fiscale gevolgen scherp in het oog te houden. De specialisten van Crowe Peak, helpen u graag om ingewikkelde problemen helder op te lossen. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl