088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

Eindelijk duidelijkheid over de 30% regeling

De Hoge Raad besliste op 4 maart dat de 150km grens als voorwaarde in de 30% regeling niet in strijd is met het Europees recht.

Als voorwaarde voor de toepassing van de 30% regeling op ingekomen werknemers gelden in het kort de volgende voorwaarden:

 • Er moet een dienstbetrekking zijn;
 • Er moet sprake zijn van een specifieke deskundigheid, welke wordt ingevuld door een minimaal bruto loon van €36.899 (2016) en
 • De werknemer moet minimaal 16 van de 24 maanden voor de eerste werkdag in Nederland minimaal 150km van de grens wonen.

Eerder besliste het Europees Hof van Justitie al na prejudiciële vragen van de Hoge Raad dat de 30% regeling en de 150km grens niet in strijd zijn met het vrije verkeer van werknemers. Wel kan volgens het Europees Hof van Justitie de 30% regeling een overcompensatie vormen voor de werkelijk gemaakte extraterritoriale kosten. Of dit het geval is, moet de nationale rechter per belastingplichtige zelf beoordelen.

Heeft u als ondernemer veel te maken met het inlenen of aannemen van expats? Crowe Peak kan u adviseren over het aanvragen en toepassen van de 30% regeling.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl