088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Eindelijk een oplossing voor uw pensioen in de BV?!

Al een aantal jaren staat het einde van het pensioen in eigen beheer voor de directeur groot aandeelhouder (dga) op de politieke agenda. Dit proces is nu in de afrondende fase. Staatssecretaris Wiebes is op 1 juli 2016 met een voorstel gekomen, waarmee de dga zijn pensioenregeling fiscaalvriendelijk kan afkopen. De dga die niet kan of wil afkopen, kan overstappen naar een spaarvariant. Ook is het nog mogelijk om de huidige pensioenregeling voort te zetten.

De volgende afbouwmogelijkheden worden voorgesteld:

1. Afkoop met belastingkorting
De dga krijgt de mogelijkheid om zijn pensioen in eigen beheer te beëindigen door middel van uitfasering. Daarbij wordt het reeds opgebouwde pensioen zonder afrekenen afgestempeld naar de fiscale (balans)waarde ultimo 2015. Vervolgens kan de dga de pensioenverplichting eenmalig fiscaalvriendelijk met een belastingkorting afkopen. De belastingkorting moet een extra prikkel vormen voor dga’s om te stoppen met pensioen in eigen beheer. De belastingkorting bedraagt in 2017 34,5% (er is dan loonheffing verschuldigd over 65,5% van de fiscale balanswaarde), in 2018 25% en in 2019 is de belastingkorting 19,5%.

2. Alternatieve oplossing
De dga die niet kan of wil afkopen, kan overstappen naar een spaarvariant. De fiscale balanswaarde van de pensioenverplichting ultimo 2015 wordt dan zonder belastingheffing omgezet in een oudedagsspaarverplichting. Belastingheffing over de oudedagsspaarverplichting vindt plaats in de uitkeringsfase (gedurende 20 jaar).

Ingangsdatum
Uitfasering van het pensioen in eigen beheer is nu nog niet mogelijk. Het wetsvoorstel wordt uiterlijk aankomende Prinsjesdag ingediend. Met een voorspoedige behandeling van het wetsvoorstel kan de regeling ingaan per 1 januari 2017.

Vervolgacties
Wij kunnen ons voorstellen dat u nader geïnformeerd wenst te worden over de oplossingen voor uw pensioen in de BV. Indien u wenst, kunnen wij voor u de concrete gevolgen berekenen en bespreken. Bijvoorbeeld met behulp van een financiële planning. Wij zijn u hierbij graag van dienst.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl