088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Geen btw-aftrek voor besturen dochterondernemingen om niet

Wie als holding dochterondernemingen beheert en diensten voor deze ondernemingen afneemt zonder daarvoor deze kosten door te belasten, heeft geen recht op btw-aftrek. Zo luidt het oordeel van het Europese Hof van Justitie in de prejudiciële zaak MVM. Sleutel in deze zaak is de al dan niet economische activiteit van de moeiende holding, met betrekking tot het beheer van de groep.

Casus btw-aftrek holding MVM

MVM is een energiebedrijf dat elektriciteitscentrales en optische vezelnetwerken verhuurt. Deze holdingmaatschappij heeft dochterondernemingen (een ‘groep’) voor het opwekken en distribueren van elektriciteit. Holding en groep vormen geen fiscale eenheid voor de btw en zijn zelfstandig belastingplichtig. Voor het strategisch management van de groep nam MVM diensten af van derden op het gebied van bedrijfsbeheer en PR. Over deze diensten bracht MVM vervolgens de betaalde btw volledig in aftrek. Ten onrechte, meent de Hongaarse belastingdienst. Deze diensten werden ingezet voor het belang van MVM, van de groep en de afzonderlijke leden van de groep. Omdat MVM deze kosten niet aan de dochtermaatschappijen doorberekende en evenmin van de groep een algemene vergoeding voor haar strategisch beheer ontving, vervalt het recht op btw-aftrek. MVM redeneert juist dat de kosten voor de diensten algemene kosten betroffen die verband hielden met de actieve rol van MVM in het strategisch beheer van de groep. Dat de kosten voor de diensten dus niet zijn doorberekend aan de dochterondernemingen kan daarom niet van invloed zijn op het recht op btw-aftrek. De Hongaarse rechter legde prejudiciële vragen over deze zaak voor aan het Europese Hof.

Holdingmaatschappijen en economische activiteit

Van belang in deze zaak is de vaststelling of er sprake is van economische activiteit van MVM met betrekking tot het beheer van de groep. Enkel het houden van aandelen of het beheren van een dochteronderneming is geen economische activiteit. Er is pas sprake van economische activiteit wanneer een houdstermaatschappij prestaties verleent tegen vergoeding aan de dochterondernemingen, of wanneer er bedrijfsmatig gehandeld wordt in aandelen of wanneer het houden van aandelen het rechtstreekse, noodzakelijke en duurzame verlengstuk vormt van een economische activiteit.

Geen recht op btw-aftrek voor holding MVM

Het Hof oordeelt in deze zaak dat MVM geen recht heeft op btw-aftrek over de betrokken diensten. Omdat MVM voor haar rol in het beheer van de dochterondernemingen geen vergoeding heeft ontvangen kan deze inmenging niet worden beschouwd als een economische activiteit. Het feit dat MVM ook andere btw-belaste activiteiten verricht, zoals de verhuur van centrales en vezelnetwerken, maakt geen verschil, zo oordeelt het Hof, omdat deze activiteiten geen verband houden met de betrokken diensten voor strategisch management van de groep. Alleen voor dat deel van de kosten dat aantoonbaar verband houdt met economische activiteiten bestaat recht op btw-aftrek. De Hongaarse rechter dient na te gaan of en voor welk deel dit daadwerkelijk het geval is.

Conclusie

Zolang wij in Nederland te maken hebben met de holdingresolutie in haar huidige vorm, is het maar de vraag of de uitspraak van het Hof voor Nederlandse holdings belangrijke consequenties zal hebben.

Meer weten?

Wilt u hier meer over weten of over het recht op btw-aftrek van uw holding? Raadpleeg onze kennis en neem contact op met onze btw-specialisten.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl