088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Hybride werken en de salarisadministratie

Sinds de coronacrisis, zijn veel werknemers noodgedwongen gaan thuiswerken. Maar hoe zit het als we terugkeren naar kantoor? Gaan we uiteindelijk weer volledig naar kantoor of blijven we toch nog een paar dagen per week thuiswerken; oftewel wordt het hybride werken de nieuwe norm? En wat is de invloed van hybride werken op de salarisadministratie?

Woonwerkvergoeding en hybride werken

Momenteel mag er nog een vaste netto reiskostenvergoeding worden vergoed, echter na 1 oktober zal deze tijdelijke maatregel komen te vervallen.

Een belangrijke vraag is daarom: “Wordt de huidige regeling die er was voor corona met betrekking tot de woon-werk vergoeding in stand gehouden of wordt de regeling gewijzigd?”

Helaas is dit nog niet bekend, maar wanneer de oude regeling zal worden gehandhaafd dan dient de werknemer te voldoen de 128-dagen eis. Deze 128-dagenregeling houdt in dat een werknemer tenminste 128-dagen per kalenderjaar daadwerkelijk moet reizen naar een vaste werkplek.

Wanneer de werknemer niet voldoet aan deze 128-dagen eis dan mag de werkgever op basis van de werkelijke kilometers een dag vergoeding betalen. Voor elke dag dat een werknemer van huis naar zijn werkplek reist mogen alle kilometers worden vergoed tegen € 0,19 per kilometer.

Binnen de meeste salarispakketten waaraan een declaratie module is gekoppeld is het mogelijk om op basis van een vaste dagvergoeding dit te laten declareren. Raadpleeg uw payroll provider hiervoor.

Thuiswerkvergoeding

Doordat werknemers meer thuis gaan werken willen veel werkgevers de werknemers een vergoeding verstrekken voor het thuiswerken. Momenteel is er nog geen sprake van een gerichte vrijstelling en dient deze vergoeding belast te zijn, echter kunt u er als werkgever ook voor kiezen om deze vergoeding aan te wijzen als eindheffingsbestandsdeel dat ten laste komt van de vrije ruimte van de WKR.

In het Belastingplan 2022 is een wetvoorstel opgenomen dat er een gerichte vrijstelling komt voor de thuiswerkvergoeding. Dit wetsvoorstel zal op Prinsjesdag worden gepresenteerd, echter er wordt nog aan de wetgeving gewerkt, dus kunnen er nog wijzigingen worden doorgevoerd.

Deze regeling zou een aanvulling zijn op de al bestaande mogelijkheden om een specifieke thuiswerkkosten, zoals een Arbo voorziening en ICT middelen zoals, telefoon, laptop of extra beeldscherm, onbelast te kunnen vergoeden.

Het NIBUD heeft in juli 2020 al aangegeven dat het thuiswerken gemiddeld € 2,- per dag kost. Veel werkgevers gebruiken dit momenteel als maatstaf om een thuiswerkvergoeding te bereken.

Meer weten?

Heeft u vragen over hybride werken en de invloed hiervan op uw salarisadministratie? Neem dan contact op met onze specialisten.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl