088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Hypotheek in box 1 of in box 3?

Bent u van plan op korte termijn een hypotheek voor uw eigen woning af te sluiten? Heeft u zich wel eens gerealiseerd dat het misschien voordeliger is de lening in box 3 op te nemen in plaats van in box 1? De versobering van de hypotheekrenteaftrek, de verhoging van het eigenwoningforfait en de lage rente maken dit momenteel aantrekkelijk om te bekijken. Vooral personen met hogere inkomens, duurdere huizen en meer vermogen kunnen juist van een schuld in box 3 profijt hebben.

Eigenwoningforfait en hypotheekrenteaftrek

De eigenwoningbezitter moet jaarlijks een bepaald percentage van de WOZ-waarde bij het inkomen in box 1 optellen: het eigenwoningforfait. Tegenover deze bijtelling staat dat hypotheekrente in box 1 aftrekbaar is als er sprake is van een zogenaamde ‘eigenwoningschuld’. Sinds 1 januari 2013 worden aan de eigenwoningschuld nadere regels gesteld. Daardoor moet een lening onder andere annuïtair binnen 30 jaar worden afgelost. De Hypotheek in box 1 of in box 3?hypotheekrenteaftrek is daarnaast minder voordelig gemaakt. Dit komt door het verlaagde percentage waartegen de aftrek mogelijk is. Ieder jaar wordt deze met 0,5% verminderd tot uiteindelijk nog maar een aftrek van 38% in 2041. Naast de versobering van de renteaftrek is het eigenwoningforfait verhoogd. Wie geen eigenwoningschuld heeft, betaalt geen inkomstenbelasting over het eigenwoningforfait. Er is door deze wettelijke regeling alleen fiscaal voordeel van hypotheekrenteaftrek in box 1 voor zover de rente hoger is dan de bijtelling van het eigenwoningforfait.

Schuld in box 3 opnemen

Het steeds kleiner wordende voordeel van de hypotheekaftrek in box 1 leidt terecht tot de gedachte of het niet voordeliger is om de schuld in box 3 op te nemen. Hierbij speelt ook de verhoogde rendementsheffing voor vermogens boven het miljoen een belangrijke rol. In box 3 worden de hogere vermogens straks belast met een fictief rendement van 5,5%. Indien de schuld in box 3 zit wordt de grondslag in box 3 verlaagd. Afhankelijk van de grootte van het vermogen en het daadwerkelijke rendement, kan het dus interessant zijn om de hypotheekschuld juist op te nemen in box 3.

Is uw lening optimaal fiscaal gekwalificeerd?

De hypotheekrenteaftrek in box 1 is wellicht minder voordelig dan altijd wordt gedacht! De huidige lage stand van de rente, het verlaagde tarief waartegen de rente kan worden afgetrokken en het verhoogde eigenwoningforfait zijn aspecten waardoor het aanbeveling verdient om eens na te denken over een optimale fiscale kwalificatie van de schuld. Wellicht kan een schuld in box 3 in bepaalde omstandigheden voordeliger zijn. Zeker ook met het verhoogde tarief in box 3 in het achterhoofd. In bepaalde situaties is het zeker interessant om te (laten) beoordelen of uw lening fiscaal optimaal is gekwalificeerd, dan wel misschien beter kan worden afgelost.

Mocht u meer willen weten, neem dan contact op met Crowe Peak.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl