088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Impact coronavirus op de jaarrekening 2020: de continuïteitsveronderstelling

COVID-19 heeft op een aantal branches grote impact gehad. Denk bijvoorbeeld aan horecabedrijven, evenementensector, cultuursector en de detailhandel. Bij deze bedrijven kan er sprake zijn van grote liquiditeitsproblemen, waardoor er onzekerheid bestaat of zij de komende 12 maanden hun hoofd boven water kunnen houden en blijven voortbestaan. Alle thans bekende noodmaatregelen en noodsteun waar u gebruik van kunt maken wordt in deze analyse meegenomen. Echter er mag niet geanticipeerd worden op mogelijke steunmaatregelen die nog niet zijn gepubliceerd.

Bijvoorbeeld: Voor de NOW en de TVL zijn voor het eerste en tweede kwartaal 2021 aanvullende steunmaatregelen gepubliceerd. U mag met deze aanvullende noodmaatregelen rekening houden wanneer het waarschijnlijk is dat u aan de gestelde voorwaarden zal voldoen. U mag nog niet anticiperen op mogelijke noodmaatregelen voor bijv. de 2e helft van 2021, aangezien het op dit moment niet duidelijk is of deze ook daadwerkelijk zullen komen.

Er zijn de volgende scenario’s denkbaar:

1. Onzeker maar niet onmogelijk dat u de komende 12 maanden zelfstandig blijft voortbestaan

Wanneer u verwacht dat u, rekening houdende met de steunmaatregelen, de komende 12 maanden voldoende liquiditeiten heeft om zelfstandig zonder aanvullende steun van derden (bijv. de bank, of crowdfunding) te kunnen blijven voortbestaan, dan licht u deze onzekerheid toe. U doet dit door de  positieve strekking toe te lichten.

U licht toe dat er onzekerheid is omtrent de continuïteit, en dat u op basis van genomen maatregelen en aanvullende steunmaatregelen (zowel steunmaatregelen in 2020 als reeds gepubliceerde steunmaatregelen in 2021 waarvan u gebruik kunt maken) verwacht dat u zelfstandig kunt blijven voortbestaan (positief verwoord).

2. Ernstige onzekerheid of u de komende 12 maanden zelfstandig kunt blijven voortbestaan

Wanneer uw liquiditeitspositie zodanig verslechterd is dat het ernstig onzeker is of u de komende 12 maanden uw hoofd boven water kunt houden, dan is er sprake van ernstige onzekerheid omtrent de continuïteit. Zonder aanvullende steun is het hoogst onzeker of u zult blijven voortbestaan.

U licht in dat geval toe dat er sprake is van ernstige onzekerheid, welke maatregelen u heeft genomen en welke steunmaatregelen (zowel in 2020 als reeds gepubliceerde steunmaatregelen in 2021) u heeft gebruikt of zult gaan gebruiken. Licht toe dat desondanks deze maatregelen het ernstig onzeker is of u zelfstandig kunt blijven voortbestaan (negatief verwoord).

3. Discontinuïteit van het geheel der werkzaamheden

Pas wanneer er sprake is van onontkoombare discontinuïteit, ofwel het is onontkoombaar dat uw onderneming de komende 12 maanden kopje onder gaat, of als u heeft besloten om uw onderneming te liquideren, dan stelt u de jaarrekening op basis van discontinuïteit op. Dit wordt ook wel liquidatiegrondslagen genoemd.

Ook als na balansdatum blijkt dat er sprake is van discontinuïteit, of als u na balansdatum besluit om uw onderneming te liquideren, dan moet u dit wel verwerken in de jaarrekening 2020. Ook in dat geval stelt u de jaarrekening op basis van liquidatiegrondslagen op.

In de praktijk is het gangbaar om de 12-maands termijn te laten ingaan vanaf datum dat u de jaarrekening heeft opgesteld (en accountantsverklaring is verstrekt).

Heeft u vragen over de continuïteitsveronderstelling of hoe u de impact van corona verwerkt in de jaarrekening? Neem dan contact op met de specialisten van Crowe Peak.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl