088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Kwaliteitsverbetering bij accountantskantoren

Er is een groei in het aantal positief getoetste kleinere en middelgrote accountantskantoren. Waar dit in 2016 65% van de accountantskantoren de vereiste kwaliteit lieten zien, is het dit jaar 72%.

Kwaliteit door NBA

De Raad van Toezicht van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft dit in het jaarverslag laten weten. In het jaarverslag zijn de toetsingen van de NBA en SRA samengevoegd.

Volgens NBA-voorzitter geeft aan dat er geen ruimte is in de sector voor kantoren die de juiste kwaliteit niet weten te behalen. Er moet echter wel een mogelijkheid zijn voor accountantskantoren om noodzakelijke verbeteringen door te voeren zodat het hen wel lukt.

Samenstelpraktijk

In totaal hebben 125 van de 177 kantoren zonder WTA-vergunning (samenstelpraktijken) die getoetst zijn, voldaan aan de gestelde eisen. Twee voldeden in het geheel niet en de overige 50 mistten een aantal belangrijke punten.

Bij kantoren zonder Wta-vergunning zijn er in in de afgelopen vijf jaar 776 van de 1117 geslaagd. Dit komt neer op 69%. Er zijn hierna nog een 246 opnieuw getoetst waarbij er 172 zich alsnog in voldoende mate lieten zien.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl