088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

Nieuwe btw-maatregelen voor ondernemers

Om de liquiditeitspositie van ondernemers te waarborgen, is het kabinet voortdurend in gesprek om in kaart te brengen welke problemen ondernemers tegenaanlopen door het Coronavirus en welke oplossingen daarbij kunnen helpen.

Hierdoor zijn aanvullende btw-maatregelen tot stand gekomen, die zien op de onderstaande punten:

 • Btw gevolgen van het ter beschikking stellen van zorgpersoneel
 • Btw gevolgen van het gratis verstrekken van medische hulpgoederen en apparatuur
 • Verlaagd btw-tarief bij online aanmelden van sportlessen

Lees meer over het Coronavirus in onze hub

Tijdens de coronacrisis is de inzet van zorgpersoneel en de aanwezigheid van voldoende medische hulpmiddelen van cruciaal belang. Hierop wordt door vele ondernemingen en organisaties solidair gereageerd door middel van gratis verstrekking van specifieke medische hulpmiddelen aan zorginstellingen, huisartsen en andere plaatsen waar het benodigd is.

Daarnaast wordt er veel meer zorgpersoneel in- en uitgeleend door zorginstellingen, -inrichtingen en zorgverleners maar ook door andere bedrijven die zorgpersoneel kunnen uitlenen zoals uitzendbureaus.

Het is natuurlijk ongewenst dat de huidige btw-regels voor de uitleen van personeel en de gratis verstrekking van de hulpmiddelen in de huidige coronacrisis leiden tot extra financiële of administratieve lasten. Om hierop in te spelen heeft de Europese Commissie een vrijstelling van invoerrechten en btw geregeld voor de invoer van goederen die nodig zijn in de bestrijding van het coronavirus.

Daarnaast worden de volgende tijdelijke maatregelen getroffen, die met terugwerkende kracht worden toegepast vanaf 16 maart 2020 en zullen gelden tot en met 31 december 2020.

Btw gevolgen uitleen van zorgpersoneel

De uitleen van zorgpersoneel blijft buiten de heffing van btw, hierbij maakt het niet uit wie de uitlener is. Er zijn wel enkele voorwaarden gesteld om te verzekeren dat het btw-voordeel van de goedkeuring ook daadwerkelijk bij de zorginstelling of zorgverlener terecht komt.

Voorwaarden:

 • De inlener moet een zorginstelling of zorginrichting zijn die de btw-vrijstelling toepast.
 • De uitlener vermeldt op de factuur dat gebruik wordt gemaakt van deze goedkeuring en legt de gegevens die betrekking hebben op de toepassing van deze goedkeuring vast in de administratie.
 • De uitlener mag alleen de brutoloonkosten in rekening brengen aan de inlener, eventueel verhoogd met een kostenvergoeding van maximaal 5% en er mag met deze uitleen geen winst worden beoogd of gemaakt.

Deze maatregel heeft verder geen invloed op de aftrek van voorbelasting van de uitlener. Dit betekent bijvoorbeeld dat een uitlener die normaal gesproken voor de btw belaste prestaties levert en daardoor de inkoop-btw kan aftrekken, hij deze inkoop-btw ook nu kan blijven aftrekken.

Gratis verstrekken van medische hulpgoederen en apparatuur

Voor de gratis verstrekking van medische hulpmiddelen aan zorginstellingen, zorginrichtingen en huisartsen hoeft geen btw betaald te worden.

Daarnaast heeft deze verstrekking geen gevolgen voor de aftrek van de inkoop btw van deze verstrekker. Een ondernemer die normaal gesproken voor de btw belaste prestaties levert en daardoor de inkoop-btw kan aftrekken, kan deze inkoop-btw ook in deze situatie blijven aftrekken.

De aftrek van de inkoop btw op kosten van de gratis verstrekte medische hulpmiddelen wordt bepaald op basis van de reguliere bedrijfsactiviteiten van de ondernemer. Hierbij wordt de gratis verstrekking van de hulpmiddelen niet als reguliere bedrijfsactiviteit beschouwd.

Tijdelijk laag btw-tarief voor sportscholen

Tijdens deze periode waarin mensen zoveel mogelijk thuisblijven, bieden sportscholen en andere ondernemers die sportlessen of trainingen verzorgen zoveel mogelijk online hun diensten aan.

Hiervoor is in het beleidsbesluit de tijdelijke goedkeuring opgenomen dat ook deze online sportlessen en trainingen onder het verlaagde tarief vallen. Normaal gesproken geldt namelijk het algemene tarief voor elektronische diensten (diensten die online worden aangeboden), nu is dus tijdelijk goedgekeurd dat wordt aangesloten bij het verlaagde tarief dat geldt voor het aanbieden van een sportaccommodatie voor actieve sportbeoefening voor de situatie dat deze sportlessen online worden aangeboden. Deze goedkeuring is per 1 juli 2020 ingetrokken.

Zoekt u meer informatie of heeft u vragen over hoe deze btw-maatregelen uw onderneming beïnvloeden? Neem dan vrijblijvend contact op met de btw-specialisten van Crowe Peak.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl