088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

NOW-regeling 1.0 en de accountantsverklaring

In mei 2020 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) duidelijkheid verschaft over de ondergrens voor een accountantsverklaring bij de NOW-regeling. Alhoewel het accountantsprotocol en de controle-standaarden nog onderhanden zijn, willen wij u hierbij kort en bondig informeren over de NOW-regeling en de rol van de accountant daarbij.

Termijnen van de NOW-regeling

Zoals u in de media heeft kunnen lezen heeft een grote hoeveelheid bedrijven gebruik gemaakt van de NOW-regeling. Op 7 oktober 2020 start te verantwoordingsperiode van de NOW-regeling 1.0. Vanaf dat moment hebben bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de NOW-regeling 1.0 de mogelijkheid om gedurende 24 of 38 weken een verzoek tot subsidievaststelling te doen. Het verschil tussen deze twee termijnen zit in de noodzaak tot een accountantsverklaring of niet.

Een accountantsverklaring nodig? 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bepaald dat een accountantsverklaring noodzakelijk is bij:

  • Een voorschot van € 100.000 (=80%) of meer; of
  • Een vast te stellen subsidie van € 125.000 of meer.

Het is belangrijk om hierbij in ogenschouw te nemen dat wordt uitgegaan van het toegekende bedrag aan het concern, of als dit niet van toepassing is, de rechtspersoon, en niet van de verstrekte subsidie per loonheffingsnummer. Bedrijven die op grond van artikel 6a van de regeling gebruik maken van de mogelijkheid om de omzetdaling op werkmaatschappijniveau te bepalen, zullen op grond van artikel 14 lid 3 van de subsidieregeling altijd een accountantsverklaring moeten overleggen.

Indien u op basis van het bovenstaande een accountantsverklaring hoort in te dienen bij de subsidieverantwoording, dan heeft u daarvoor 38 weken de tijd, gemeten vanaf 7 oktober, hetgeen resulteert in een deadline van 30 juni 2021.

Derdenverklaring 

Als niet aan het voorgaande wordt voldaan, hoeft er geen accountantsverklaring te worden overlegd. Echter als het voorschot boven de € 20.000 is, of de vast te stellen subsidie boven de € 25.000 ligt, dan dient er wel een verklaring van een derde overlegd te worden, die de omzetdaling bevestigt. Dit hoeft geen accountant te zijn, maar mag ook een administratiekantoor of financiële dienstverlener zijn.

Indien u op basis van het voorgaande een derdenverklaring nodig heeft, dan heeft u daarvoor 24 weken de tijd, gemeten vanaf 7 oktober, hetgeen resulteert in een deadline van 24 maart 2021.

NOW-regeling 2.0 termijnen 

Als u gebruik heeft gemaakt van de NOW-regeling 2.0 dan gelden gelijke termijnen (38 respectievelijk 24 weken), echter de verantwoordingsperiode start vanaf 16 november 2020 (of indien de omzet-periode tot en met eind november loopt op 30 november 2020).

Bron: www.nba.nl

Heeft u vragen over de NOW-regelingen en de accountantsverklaring of derdenverklaring daarbij? Neem dan contact op met de specialisten van Crowe Peak. Wij helpen u graag verder.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl