088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Transitievergoeding bij deeltijdontslag

Vanuit arbeidsrechtelijk perspectief is de arbeidsovereenkomst ‘ondeelbaar’. Dit betekent dat deeltijdontslag in beginsel niet mogelijk is. Echter, in de praktijk zien wij veelal iets anders gebeuren. Vaak wordt de arbeidsovereenkomst opgezegd en tegelijkertijd een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden maar dan voor minder uren.

Aanspraak op transitievergoeding

Op het moment dat de arbeidsovereenkomst die langer dan twee jaar heeft geduurd, wordt opgezegd, ontstaat er een aanspraak op de transitievergoeding. Dit betekent dat de werknemer een transitievergoeding kan eisen alvorens de persoon een vaststellingsovereenkomst tekent en een nieuwe arbeidsovereenkomst voor minder uren aangaat. In de omstandigheden waarin de werkgever de werknemer nog maar een deel van zijn of haar uren kan aanbieden omdat het bedrijf het economisch zwaar heeft, kan de betaling van een transitievergoeding een zware last zijn. Omdat in de wet niets is geregeld over de transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag, was het uitgangspunt tot nu toe dat deeltijd-transitievergoeding niet mogelijk was.

Gedeeltelijke transitievergoeding mogelijk

De Hoge Raad heeft recentelijk een arrest gewezen waarin is aangenomen dat gedeeltelijke transitievergoeding van toepassing is in de situatie van gedeeltelijk ontslag. De Hoge Raad heeft bepaald dat het recht op gedeeltelijke transitievergoeding ontstaat in het bijzondere geval als werkgever gedwongen is om een substantiële en structurele urenvermindering door te voeren. Dat is bijvoorbeeld het geval bij verval van arbeidsplaatsen wegens bedrijfseconomische omstandigheden of bij blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

De Hoge Raad heeft aangegeven dat in het geval van een vermindering van de arbeidstijd met meer dan 20%, er sprake is van substantiële vermindering van de arbeidstijd. Een vermindering is structureel als die redelijkerwijs blijvend van aard is.

Berekening gedeeltelijke transitievergoeding

In het geval dat aan de wettelijke voorwaarden voor het recht op de transitievergoeding wordt voldaan en sprake is van een substantiële en structurele urenvermindering, kan de gedeeltelijke transitievergoeding worden betaald. De transitievergoeding wordt dan berekend naar evenredigheid van het verlies van de arbeidstijd, uitgaande van het loon waarop voor de arbeidsvermindering aansprak bestond.

Als de werknemer 40 uur per week werkt en het loon € 3.000 bruto exclusief 8% vakantietoeslag bedraagt en in verband met de bedrijfseconomische omstandigheden de werknemer niet meer dan 25 uur per week kan werken, dan voor de berekening van de gedeeltelijke transitievergoeding wordt uitgegaan van 15 verliesuren, het salaris van € 3.000 inclusief 8% vakantietoeslag en zijn of haar arbeidsduur bij de werkgever tot aan de deeltijdontslag.

Duidelijkheid over gedeeltelijke transitievergoeding

De voornoemde uitspraak van de Hoge Raad brengt nu duidelijkheid voor veel werkgevers en werknemers in de situatie van deeltijdontslag en zal veelvuldig worden toegepast. Heeft u vragen over de transitievergoeding of ontslag neem dan contact op met onze bedrijfsjuristen.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl