088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Verkoop via webkanalen – Rechten van consumenten

Verkoopt u producten aan consumenten? En handelt u ook via Ebay, Marktplaats en Facebook? Houd dan rekening met de regels van het consumentenrecht.

Een verkoper met een webshop moet voldoen aan een aantal regels, die wij in het artikel over ‘Wet Koop op Afstand’ uitgebreider hebben toegelicht.

Wat minder bekend is, is dat de regels van het consumentenrecht óók gelden bij verkoop via andere webkanalen, zoals Ebay, Marktplaats, en ook Facebook of Instagram. En dus niet alleen bij verkoop via een webshop op een specifieke website.

De huidige regeling voor consumentenbescherming en koop op afstand is gebaseerd op de Richtlijn Consumentenrechten en opgenomen in het Nederlands Burgerlijk Wetboek. De regels zijn streng.

Voorwaarden consumentenbescherming

De regeling voor koop op afstand is van toepassing als aan twee voorwaarden is voldaan.

  1. Er wordt een overeenkomst gesloten tussen een bedrijfsmatige verkoper en een consument.
  2. Het moet gaan om verkoop “in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand”. Dit is een ingewikkelde manier om te zeggen dat als u regelmatig verkoopt op het web, de regeling van toepassing is.

De Richtlijn Consumentenrechten stelt verder dat de regeling ook van toepassing is bij verkoop via een “online-platform”. Volgens de Nederlandse regering moet hierbij vooral worden gedacht aan “elektronische marktplaatsen”.

Als vuistregel kan gelden: Als u als ondernemer producten of diensten langs elektronische weg verkoopt, is de regeling van toepassing, ook als dat via social media is. Dus ook verkoop die bijvoorbeeld via een profielpagina van de verkoper, of via Facebook Messenger plaatsvindt, valt hieronder.

Praktijkvoorbeeld verkoop Dodge Ram via Facebook

Een pijnlijk voorbeeld is de zaak die op 27 juni 2018 werd beoordeeld door de Rechtbank Noord-Holland.

Een verkoper biedt Amerikaanse Classic Cars aan via Facebook. Deze worden in de VS aangekocht en naar particulieren in Nederland verscheept. Een Nederlandse koper betaalt in totaal bijna 8.000 euro voor een “Dodge Ram 1500 Conversion Van”.

De koper geeft uitdrukkelijk aan dat het zijn doel is om de wagen als camper te gebruiken.

Voor gebruik als camper is in Nederland een speciaal kenteken vereist. Om dit te kunnen verkrijgen, geldt als voorwaarde dat de wagen een minimale binnenhoogte heeft van 170 centimeter. De Dodge Ram heeft een binnenhoogte van 160 centimeter en voldoet dus niet aan dit vereiste.

Ontbinden van aankoop via Facebook

De koper komt hier pas achter nadat hij de wagen in ontvangst heeft genomen en op kenteken wil zetten. Hij wil de koop vervolgens ontbinden omdat de Dodge niet de eigenschappen heeft die mochten worden verwacht (non-conformiteit). Daarbij beroept de koper zich er ook op dat de verkoper  de koper beter had moeten inlichten (dwaling).

De zaak komt voor de rechter, maar wordt uiteindelijk beslist op een heel ander punt: De koop is gesloten via Facebook en is daarom een koop op afstand. Dit betekent dat verkoper koper had moeten informeren over zijn ontbindingsrecht (ook wel herroepingsrecht genoemd).

Dit bekent dat de verkoper van de Dodge Ram de koper had moeten informeren over het recht om de koop binnen veertien dagen na ontvangst, geheel ter vrije keuze van de koper, te kunnen ontbinden. Daarnaast had de verkoper de voorwaarden voor ontbinding, de termijn van veertien dagen en de wijze waarop het recht kan worden uitgeoefend moeten communiceren.

De verkoper heeft zich niet aan deze informatieplicht gehouden, waardoor de herroepingsplicht werd verlengd met de periode die verstrijkt totdat de informatie wel is verstrekt, tot een maximum van twaalf maanden.

In praktijk betekent dit: Als de verkoper de klant niet volgens de regels informeert over de herroepingstermijn, heeft deze nog twaalf maanden de tijd om tot ontbinding over te gaan.

Dat de koper bij de ontbinding helemaal niet had verwezen naar de regeling voor koop op afstand (hij baseerde de ontbinding op non-conformiteit en dwaling), deed volgens de rechter in het geheel niet ter zake. De verkoper moest de Dodge terugnemen, omdat deze de koper niet had gewezen op het ontbindingsrecht. De koopprijs moest worden terugbetaald en alle kosten voor het terugnemen van de auto kwamen voor rekening van de verkoper.

Conclusie verkoop artikelen via webkanalen

De regels voor koop op afstand kennen veel bijzondere voorwaarden en uitzonderingen. Ook bij verkoop via webkanalen als Facebook en Ebay moet u rekening houden met de rechten van consumenten en de plichten die u als verkoper hebt. Laat u goed informeren wanneer u zaken doet via internet.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl