088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Verlengen bijzonder uitstel van betaling

Heeft u aan het begin van de coronacrisis om bijzonder uitstel van betaling van 3 maanden verzocht? Het verleende uitstel loopt dan waarschijnlijk zeer binnenkort af of is inmiddels al afgelopen. Als de periode van het verleende uitstel is verstreken, dan zijn er in principe 2 opties.

1. De uitgestelde aanslagen alsnog betalen

 Voordat de belastingdienst het verlengde uitstel intrekt, wordt u in de gelegenheid gesteld om een passende betalingsregeling af te sluiten. Deze regeling wordt deze zomer verder uitgewerkt. Voordat deze regeling door de belastingdienst bekend is gemaakt, hoeft u de uitgestelde belasting nog niet te betalen. De ondernemer wordt daarentegen wel geacht de nieuwe betalingsverplichtingen die volgen uit de aanslagen die worden opgelegd nadat het uitstel is verlopen te voldoen.

2. Een verzoek indienen om het bijzonder uitstel van betaling te verlengen.

Om het uitstel van betaling verder te verlengen dient een (online) verzoek te worden ingediend. Voor het verlengde uitstel gelden wel nadere voorwaarden.

De meest opvallende voorwaarde is dat de ondernemer moet verklaren dat  geen bonussen worden uitgekeerd aan de directie van de onderneming, geen dividend wordt uitgekeerd en geen eigen aandelen worden ingekocht in de periode vanaf het indienen van het uitstelverzoek tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021.

Ook wordt er onderscheid gemaakt tussen belastingschulden tot € 20.000 en belastingschulden van € 20.000 of meer. Heeft u eerder bijzonder uitstel van betaling aangevraagd? En had u op dat moment openstaande belastingaanslagen met een totale schuld van € 20.000 of hoger? In dat geval is een verklaring van een derde-deskundige vereist.

Verder geldt dat het toegekende verlengde uitstel van betaling een tijdelijk karakter heeft (dus geen vaste termijn) en zal worden ingetrokken zodra de omstandigheden dit mogelijk maken.

Heeft u vragen over deze het verlengen van het uitstel van betaling? De adviseurs van Crowe Peak helpen u graag.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl