088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

Vijf belangrijke wijzigingen in de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag

Per 1 januari 2018 zijn er aantal wijzigingen opgenomen in de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (WML). Deze wijzigingen kunnen vergaande gevolgen voor u hebben als ondernemer of werkgever. Wat betekent dit voor u?

Reikwijdte WML is uitgebreid naar overeenkomst van opdracht

De regering heeft besloten alle overeenkomsten van opdracht onder de WML te brengen. Dit is gedaan vanwege het feit dat de criteria van de WML omzeild konden worden door te bepalen dat er geen verplichting was om de arbeid persoonlijk te verrichten of door de werkzaamheden in kleinere stukken op te delen. De WML kent daarom per 1 januari 2018 de volgende criteria:

 • tegen beloning;
 • arbeid verrichten;
 • op basis van overeenkomst van opdracht;
 • anders dan in de zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf.

Bij de begrippen “beroep of bedrijf” zal aansluiting worden gezocht bij het fiscale begrip van ondernemerschap. Dit betekent dat personen die vanuit fiscaal oogpunt niet als zelfstandigen worden beschouwd, maar die werken op basis van een aanneem-, vervoers-, of uitgeefovereenkomst, voortaan ook recht hebben op het minimumloon. De werkzaamheden van deze zelfstandigen worden namelijk gelijkgesteld met de werkzaamheden op basis van overeenkomst van opdracht.

WML en overwerk

Vanaf 1 januari 2018 vallen de overuren onder het begrip loon in de zin van artikel 6 WML. Het gevolg hiervan is dat u als werkgever naar evenredigheid het minimumloon over meerwerk moet betalen, maar ook de 8% vakantietoeslag over overuren moet berekenen. Voor de toepassing van deze regeling is het belangrijk of de werknemer daadwerkelijk extra arbeid heeft verricht. Het maakt niet uit wie het initiatief nam om de werkzaamheden te (laten) verrichten. Indien u als werkgever niet wil dat de werknemer overwerk gaat verrichten dan moet u dat schriftelijk of mondeling afspreken met de werknemer.

Rekenvoorbeeld WML en overuren

Als een werknemer in een week 40 uur heeft gewerkt en 5 overuren heeft gemaakt, dan tellen deze overuren mee voor de berekening van het minimumloon. Dit betekent dus dat werknemer minimaal over 45 uur het minimumloon moet ontvangen. Per 1 januari 2018 bedraagt het minimumuurloon € 9,11 bruto exclusief 8% vakantiebijslag bij een 40-urige werkweek (voor de werknemers ouder dan 22). Dit betekent dat de werknemer minimaal 45 x € 9,11 per uur =   € 409,95 bruto per week exclusief 8% vakantiebijslag moet verdienen.

In het geval dat uw werknemer meer dan het minimumloon verdiend, dan geldt het volgende voorbeeld. Als het salaris van de werknemer bijvoorbeeld € 750,- bruto exclusief 8% vakantiebijslag per week is op basis van 40-urige werkweek dan wordt er ruimschoots voldaan aan de vereisten van het minimumloon. Immers, het uurloon over de feitelijke arbeidsduur (€ 750,- : 45 = € 16,67 excl.8%) is hoger dan het minimumloon.

Overgangsregeling overuren tot 1 januari 2019

Tot 1 januari 2019 blijft het nog mogelijk om de overuren te compenseren in tijd-voor-tijd in plaats van de uitbetaling van het minimumloon. Dit moet wel met de werknemer schriftelijk zijn overeengekomen. Na 1 januari 2019 is de compensatie door middel van tijd-voor-tijd op het minimumniveau alleen mogelijk als dat in de cao is vastgelegd. Dit betekent dat als er geen cao is of de cao niet van toepassing is, voor elk gewerkt uur minstens het wettelijk minimumloon moet worden betaald en 8% vakantiebijslag. Tijd-voor-tijd is dus niet meer mogelijk dan.

Stukloon

Werkt u met stukloon binnen uw bedrijf? Stukloon komt vaak voor in sectoren als de landbouw, de tuinbouw, de visserij en de bezorgsector. Als de hoogte van het loon afhankelijk is van de verrichte arbeid, dan is er sprake van stukloon in de zin van WML. Tot op heden werd het minimum loon bepaald op basis van de vage “redelijke” norm. Per 1 januari 2018 is de “redelijke” norm vervangen door “de daadwerkelijke tijd die de werknemer heeft besteed aan de uitvoering van de verrichte arbeid”. Als werkgever moet u dus voortaan het aantal uren registreren dat uw werknemers aan het werk zijn en het loon dat zij daarmee verdienen. De werktempo speelt hierbij geen rol.

Als voorbeeld een postorderbedrijf. In theorie betekent deze wijziging dat als een werknemer één bestelling per uur bezorgd, u toch het minimumloon over dat uur zal moeten betalen. Als er een vergoeding van bijvoorbeeld van € 5,- bruto per bezorging wordt afgesproken dan dient u de gewerkte tijd eveneens goed in de gaten te houden, deze te administreren en ervoor te zorgen dat de werknemer tenminste het minimumloon krijgt uitbetaald.

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met Crowe Peak.

 

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl