088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Wet Arbeidsmarkt in Balans: oproepkrachten

Bij de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wijzigt er per 1 januari 2020 een aantal zaken bij het inzetten van oproepkrachten. Zo komt er een vaste oproeptermijn en moet er na 12 maanden oproepovereenkomst een contract worden aangeboden. Voorkom hoge kosten door op tijd de juiste acties te nemen.

De nieuwe wet geldt voor:

  • alle oproepcontracten
  • contracten voor minder dan 15 uur per week zonder vaste werktijden

Dit zijn bijvoorbeeld: 0-urencontracten, min/maxcontracten en contracten met uitgestelde prestatieplicht. De WAB geldt dus voor de meeste invalkrachten.

Lees hier alles over de WAB

Beschikbaarheidsdiensten waarbij de werknemer een vergoeding krijgt voor de tijd die hij of zij beschikbaar moet zijn, vallen niet onder de WAB.

Let op: een beschikbaarheidsdienst waarvoor de werknemer geen volledig loon krijgt, is meestal wel een oproepcontract. Daarvoor gelden de nieuwe regels dus ook.

Oproeptermijn: ten minste 4 dagen van te voren

Op grond van de Arbeidstijdenwet moet de werkgever arbeidstijden “zo tijdig mogelijk” mededelen aan de werknemer.

Tot nu toe kunnen werkgevers en oproepkrachten dit zelf verder afspreken. Bijvoorbeeld dat de oproepkracht de dag van het werk kan worden opgeroepen of afgezegd. De regering vindt dat oproepkrachten hierdoor hun werkdagen niet goed kunnen plannen. Daarom bepaalt de WAB dat oproepkrachten ten minste vier dagen van te voren moeten worden opgeroepen. Gebeurt dit niet, dan kan de oproepkracht het werk weigeren. De oproep moet schriftelijk of per e-mail worden gedaan.

Het maakt bij de WAB niet uit of het een oproepkracht is in de horeca, detailhandel, tuinbouw, de bouw of de zorg. Wel kan bij cao de oproeptermijn worden ingekort. Deze moet dan wel minstens 24 uur zijn, korter kan niet.

De werkgever die een oproepkracht afzegt in minder dan vier dagen voor begin van het werk, moet het loon toch betalen. De afzegging moet schriftelijk gebeuren (bijvoorbeeld per e-mail). Let op: Ook bij een wijziging van de tijden moeten de ingeplande uren worden betaald. Als een oproepkracht is ingeroosterd van 12 tot 16 uur, en dit wordt gewijzigd naar 11 tot 15 uur, dan moeten er 5 uur worden betaald, namelijk van 11 tot 16 uur.

Oproepkracht: Minimaal drie uur betalen

Net als nu geldt in de WAB: Werkt een oproepkracht minder dan 3 uur, dan moet er toch 3 uur worden betaald. Onder de WAB is duidelijker dat dit voor alle oproepcontracten geldt.

Aanbieden contract na 12 maanden oproepovereenkomst

Duurt een oproepovereenkomst meer dan twaalf maanden, dan moet de werkgever in de dertiende maand een contract aanbieden met een vast aantal uren. In dat contract moet staan dat de werknemer een vast aantal uren krijgt van minstens het gemiddelde van de twaalf maanden daarvoor.

Doet de werkgever dit niet, dan kan de werknemer tot vijf jaar daarna die uren toch claimen.

Een oproepkracht met een nul-urencontract die gemiddeld 13 uur heeft gewerkt, moet dus een contract worden aangeboden waarbij altijd 13 uur wordt uitbetaald.

Bij een min/maxcontract moet ten minste het totale gemiddelde van de garantie-uren en de extra uren worden aangeboden.

Wees voorbereid op de nieuwe regelingen voor oproepkrachten

De kosten van de WAB kunnen snel oplopen als er niet goed op wordt ingespeeld.

Heeft u vragen over de WAB en wilt u weten of u de regeling voor oproepkrachten goed toepast in uw organisatie? Bel of mail ons gerust.

Wij helpen u graag met de voorbereiding op de WAB, lees meer op www.crowe-peak.nl/wab

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl