088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

Wet Arbeidsmarkt in Balans: payrolling

Maakt u gebruik van een payrollbedrijf? Let er dan op dat u in 2020 met hogere kosten te maken kunt krijgen.

Onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) verandert de positie van de payrollwerknemer:

 • De payrollwerknemer kan straks minder gemakkelijk worden ontslagen.
 • De normale loondoorbetalingsplicht gaat gelden.
 • De payrollwerknemer krijgt recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de normale werknemers.
 • Het pensioen van de payrollwerknemer wordt verbeterd.

Lees hier alles over de WAB

Wat is payrolling

Bij payrolling zijn de werknemers in dienst bij de payrolldienstverlener, maar ze werken bij de klant van die payrolldienstverlener in het bedrijf.
Werknemers die door payrolldienstverleners ter beschikking worden gesteld, lijken erg op uitzendkrachten. Tot nu toe worden ze door de wet als uitzendkrachten gezien, en daarom is de uitzend-cao van toepassing. Dit levert een aantal kostenvoordelen op, waardoor het payrollbedrijf zijn diensten voor een concurrerende prijs kan aanbieden.

Verschil tussen payrollwerknemer en uitzendkracht

De belangrijkste verschillen tussen een payrollwerknemer en een reguliere uitzendkracht zijn:

 • De payrollwerknemer wordt vaak aangeworven door de klant, niet door het uitzendbureau.
 • De payrollwerknemer wordt meestal exclusief ter beschikking gesteld aan de klant, en kan dus niet ook aan andere klanten ter beschikking worden gesteld.
 • De payrollwerknemer is vaak, meer dan uitzendkrachten, onderdeel van de organisatie van de klant.

De regering vindt dat de payrollwerknemer vanwege deze verschillen minder als een uitzendkracht moet worden behandeld, en meer als een normale werknemer van de klant.

WAB: Ontslag bij payrolling minder flexibel

Voor payrollwerknemers geldt, net als voor uitzendkrachten, op dit moment: Werknemers van het uitzendbureau kunnen meestal gemakkelijk worden ontslagen. Als u als klant geen gebruik meer wilt maken van de werknemer, kan het uitzendbureau of het payrollbedrijf het contract met de werknemer voor u beëindigen. Dit is voordelig voor de dienstverlener, en voor u: Het payrollbedrijf heeft geen kosten, en u ook niet.

Deze vorm van ontslag is mogelijk door het “uitzendbeding”. Het uitzendbeding staat in het contract van de payrolldienstverlener met de werknemer. Het uitzendbeding houdt in dat als de klant het contract met de dienstverlener opzegt, dat deze het arbeidscontract met de werknemer opzegt.

Op grond van de cao voor de uitzendbureaus kan het tot vijf en een half jaar duren voordat een werknemer recht heeft op een vast contract.

Bij de WAB zijn deze regelingen voor payrollwerknemers niet meer van toepassing en gelden vanaf 1 januari 2020 de normale regels, zoals voor werknemers. Kort samengevat: Als de werknemer meer dan drie contracten voor bepaalde tijd heeft gehad, of een contract wordt verlengd met een werknemer die al drie jaar in dienst is, dan ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Lees hier meer over de nieuwe ketenregeling per 1 januari 2020.

Payrolling wordt dus minder flexibel, en daardoor duurder voor het payrollbedrijf. En daarmee duurder voor u als klant.

WAB: Loondoorbetalingsplicht naar max 6 maanden

Ook bij loondoorbetaling heeft een payrollwerknemer nu nog dezelfde positie als een uitzendkracht: Zolang er een uitzendbeding van toepassing is, heeft de payrollwerknemer geen recht op loondoorbetaling als de opdracht eindigt. Dit wordt “uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht” genoemd. Als u als klant de opdracht beëindigt, eindigt ook de loonbetalingsplicht van het payrollbedrijf. En het payrollbedrijf heeft dus ook geen kosten om door te berekenen aan u als klant.

De uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht is op dit moment nog mogelijk in het eerste anderhalf jaar van de payrollrelatie. Vanaf 1 januari 2020 kan dit bij payrolling maar voor maximaal een half jaar gelden. Stopt u de opdracht nadat er al een half jaar voorbij is gegaan, dan kan het zijn dat het payrollbedrijf nog een loondoorbetalingsplicht heeft. De precieze voorwaarden hangen af van de afspraken tussen het payrollbedrijf en de werknemer, maar een deel van het risico zal het payrollbedrijf willen doorbelasten aan de klant.

Arbeidsvoorwaarden & Pensioen payrollwerknemer

Op dit momentheeft een payrollwerknemer meestal recht op een uurloon dat gelijk is aan dat van de eigen werknemer van de inlener. Ook heeft die payrollwerknemer gelijke rechten voor onkostenvergoeding, arbeids- en rusttijden, ADV-dagen, toeslagen en vakantiedagen.

De payrollwerknemer kan geen aanspraak maken op hetzelfde pensioen, 13e maand en andere eenmalige uitkeringen, scholingsregelingen, fietsenplan, aanvullende verzekeringen voor WW, WIA, WAZO, regeling van kinderopvang, etc. tenzij dit in een toepasselijke cao is opgenomen.

Vanaf 1 januari 2020 gaat dit helemaal veranderen. Dan heeft de payrollwerknemer op grond van de wet recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden. Vanaf 1 januari 2022 heeft de payrollwerknemer recht op een “adequaat” (gelijkwaardig aan dat van de eigen werknemers) pensioen.

De uitzendbranche geeft zelf al aan dat de eigen pensioenregeling straks niet meer goed genoeg is voor payrollwerknemers. De payrollbranche zal dus oplossingen moeten bedenken om een hoger pensioen te kunnen financieren voor payrollwerknemers. En dat kost geld. En ook deze kosten zullen worden doorbelast aan de werkgever.

Het is duidelijk dat de wijziging van de wet grote gevolgen heeft. Een gevolg kan zijn dat een groot gedeelte van de payrollbedrijven verdwijnt, óf veel nadeligere voorwaarden gaat hanteren voor hun klanten. Dit is dan ook een goed moment om het contract met uw payrollbedrijf eens door te lichten om te bekijken of er geen onverwachte risico’s of prijsverhogingen zijn ingebouwd.

Neem contact met ons op als u vragen heeft over hoe, met de komst van de WAB, de positie van uw payrollwerknemers gaat veranderen in 2020.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl