088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Wetswijziging huwelijk ook van invloed op ondernemingsvermogen

In ons vorige artikel over huwelijksvermogensrecht hebben wij uitgelegd wat de wetswijziging voor invloed heeft op het gezamenlijk vermogen. Echter, ook op het ondernemingsvermogen heeft deze wetswijziging invloed gehad. Wat betekent het voor u als u gaat trouwen terwijl u ook een ondernemingsvermogen heeft? Hoe zit het dan met de aansprakelijkheid voor de schulden van die onderneming?

In het nieuwe huwelijksvermogensrecht valt een onderneming niet meer onder de algemene gemeenschap van goederen. De aflossingsverplichting van de schulden ligt bij de ondernemende echtgenoot. Eventuele schuldeisers kunnen zich daarom slechts voor de helft verhalen op het huwelijksgemeenschap. De andere helft van de huwelijksgemeenschap is namelijk van de andere echtgenoot.

Verbeterde positie partner door wetswijziging huwelijksvermogensrecht

De positie van de niet-ondernemende echtgenoot is verbeterd bij trouwen in gemeenschap van goederen. In plaats van volledige aansprakelijkheid van de huwelijksgoederengemeenschap is deze beperkt tot de helft. Trouwen onder deze voorwaarde kan voor mensen alsnog een te groot risico zijn. Voor deze mensen is het mogelijk zich te beschermen door te trouwen met goed geredigeerde huwelijkse voorwaarden, oftewel ‘trouwen onder huwelijkse voorwaarden’.

Verreweg de meeste Nederlanders zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Tot 1 januari 2018 betekende dit, dat het hele vermogen (op enkele uitzonderingen na) van de beide echtgenoten gezamenlijk was. Huwelijkse voorwaarden  kwamen dikwijls pas in beeld als er een onderneming was. Veelal kozen de partners er voor om privé vermogen veilig te stellen voor zakelijke schulden hun echtgenoot.

In onderstaande afbeelding is grafisch de verschillen weergegeven van de positie van het vermogen, vóór en na 01-01-2018. Neem bij vragen over de invloed van deze wetswijziging op uw situatie contact met onze adviseurs van Private Client Services.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl